Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΘ

Επικοινωνία

Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά,
Συγκρότημα Τσαλαπάτα,
Τ.Κ 38334, Βόλος
+30 24210 06367
+30 24210 06487
 learning <at> uth.gr